Brumunddal Fotball

Styrene

Styrene
RELATERTE NYHETER
Tre nye spillere til Dala
Hovedstyret Brumunddal Fotball vedtatt årsmøtet 24.02.2015
 
Leder
Sigbjørn Johnsen
 
Styremedlem (ansvar anlegg og arr.)
Gustav Thorsrud
Mobil: 414 46 595
 
Styremedlem (Leder yngres avdeling)
Harald Etnestad
 
Styremedlem (Nestleder yngres avdeling)
Anne Mette Andreassen
 
Styremedlem (Leder senior Damer)
Per Olav Holmen
 
Styremedlem (Leder senior Herrer
Hans Ødegård)
 
 
 
 
 
 
Vara senior Damer
Siv Holter
 
Vara senior Herrer
Stig Johannessen
 
 
 
Sportslig utvalg damer
Leder 
Per Olav Holmen
 
 
Sportslig utvalg Herrer
Leder
Hans Ødegård
 
 
 
Sportslig utvalg Yngres
Leder
 
 
 
 
 
Spillerutvikler
 
 
Trenerutvikler
John Arne Holmlund
Mobil: 976 29 708
Mail: jho@h-a.no
 
Dommeransvarlig
Åpen
 
 
Komiteer/utvalg
 
Valgkomité
Leder
Odd Einar Sofienlund
Mobil: 924 35 457
Mail: oes@innlandetrenhold.no
 
Medlem
Heidi Hjemli Nyvoll
Mobil: 909 31 273
Mail:
 
 
 
 
 

 


   

Sveumsveien 2, 2380 BRUMUNDDAL

- SVEUM FOR ALLE -

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products